2020-03-17 18:47:59

RASPORED ZA 18. OŽUJKA 2020.

Dragi učenici,

molimo Vas da se prijavite u sustav:

peti razred u 9:00 sati

šesti razred u 9:15 sati

sedmi razred u 9:30 sati

osmi razred u 9:45 sati

Logiranjem u sustav smatra se da ste prisutni na nastavi koja će se odvijati prema sljedećem rasporedu:

5. RAZRED
6.RAZRED
7. RAZRED
8. RAZRED
Učenici Područne škole u Goveđarima raditi će po rasporedu objavljenom na stranici: psgovedari.weebly.com

Osnovna škola "Mljet" Babino Polje