2021-03-17 09:57:42

Procjena kandidata za zapošljavanje

Na temelju čl.14. st.3. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Klasa: 602-01/19-01/130 Urbroj: 2117/1-24-119-1 od 16.07.2019.g., u natječajnom postupku za zapošljavanje na radno mjesto

- učitelj/ica geografije, učitelj/ica povijesti, učitelj/ica talijanskog jezika

Povjerenstvo za procjenu i testiranje kandidata donosi rang listu kandidata:

1. M.K. (rođ. 1980. god.) - 45 bodova

2. I.S. (rođ. 1994. god.) - 44 boda

3. J.P. (rođ. 1986. god.) - 33 boda

Na temelju odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Mljet, a nakon provedenog postupka vrednovanja, ravnatelj odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa, a izabire između 3 (tri) najbolje rangirana kandidata.


Osnovna škola "Mljet" Babino Polje