2021-06-14 11:14:58

Predstava "Tri praščića"

OŠ Mljet ugostila je lutkarsku predstavu "Tri praščića" kulturnog društva Aster. 

 

                                                   

ASTER” je udruga nastala slobodnim udruživanjem građana 1997. godine koja djeluje u kulturi i skrbi o djeci i mladima potičući scenske, glazbene, likovne i druge oblike umjetničkog izraza.

Aktivnosti „ASTER“-a su prvenstveno usmjerene prema djeci i mladima, osobama sa smetnjama u razvoju, ali i prema cjelokupnom građanstvu te im ovim putem zahvaljujemo na dolasku. 

Također zahvale Zoranu Lukovići i Galeriji Stara skula na organizaciji!

                                            


Osnovna škola "Mljet" Babino Polje