2021-06-14 13:57:37

Zahtjev za preispitivanjem zaključne ocjene i ocjene iz vladanja

U skladu sa člankom  76. stavcima 1., 2. i 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev učiteljskom/nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom,a polaganje ispita provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev učiteljskom/nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka o ocjeni iz vladanja učiteljskog/nastavničkog vijeća je konačna.

Zahtjev podnose roditelji ili punoljetni učenik/ca.

Ove školske godine 2020./21. rok za podnošenje zahtjeva radi polaganja ispita pred povjerenstvom te podnošenje zahtjeva za preispitivanje ocjene iz vladanja je 21. lipnja 2021., a za učenike završnih razreda rok je 27. svibnja 2021.

ZAHTJEV SE MOŽE PREDATI RAZREDNIKU ILI NA SLUŽBENI MAIL ŠKOLE.


Osnovna škola "Mljet" Babino Polje