2021-06-21 22:23:54

Obavijesti za učenike i roditelje

U nastavku su obavijesti vezane uz polaganje ispita pred Povjerenstvom sukladno čl.76. Zakona o odgoju i obrazovanju, početak dopunskog rada, povrat udžbenika i podjelu svjedodžbi.

POLAGANJE ISPITA PRED POVJERENSTVOM - ŽALBE RODITELJA I UČENIKA NA KONAČNU OCJENU

- MATEMATIKA: 24.6.2021. U 9:00 SATI

- BIOLOGIJA: 25.6.2021 U 9:00 SATI

Odlukom Učiteljskog vijeća imenovano Povjerenstvo u sastavu: Marijana Kuduz, Dijana Palunčić Lalić, predmetni učitelj/ica.

POČETAK DOPUNSKOG RADA

PRIRODA, BIOLOGIJA: 24.6. U 8:00 SATI

MATEMATIKA: 25.6. U 8:00 SATI

POVIJEST: 28.6.2021. U 8:00 SATI

PODJELA SVJEDODŽBI:

5.7.2021. prema sljedećem rasporedu

8. razred - 8:00 sati

7. razred - 8:30 sati

6. razred - 9:00 sati

5. razred - 9:30 sati

2. i 4. razred - 10:00 sati

1. i 3. razred - 10:30 sati

učenici PŠ Goveđari prema dogovoru s razrednicom

Uz podjelu svjedodžbi učenici će vraćati knjige koje su zadužili u prošloj školskoj godini. Mole se roditelji da dođu u pratnji učenika kako bi potpisali obrazac za povrat. 

Prema Naputku o načinu uporabe, vraćanju i obnavljanju udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna  (NN 49/2019) 

Vraćanje udžbenika

Članak 3.

(1) Ako učenici izgube ili zbog nepažljivog postupanja onemoguće ponovno korištenje udžbenika predviđenih za višegodišnje korištenje, dužni su nadoknaditi štetu u iznosu od 50% kataloške cijene udžbenika. Sredstva koja škola na ovaj način dobije predstavljaju namjenski prihod i mogu se iskoristiti za naknadni dokup udžbenika, ako za to postoji potreba, ili se krajem tekuće godine vraćaju u Državni proračun.

(2) Učenici udžbenike vraćaju na kraju nastavne godine, odnosno na kraju popravnog ispita. Iznimno, udžbenici koji sadržajno obuhvaćaju gradivo nekoliko razreda, vraćaju se nakon završetka zadnje nastavne godine korištenja.

(3) Učenik koji ne vrati udžbenike koje je zadužio prethodne školske godine, odnosno ne nadoknadi štetu iz stavka 1. ovoga članka, neće moći zadužiti udžbenike za novu školsku godinu.

 

U privitku će 23. lipnja biti dostupni popisi knjiga za povrat. 

 


Osnovna škola "Mljet" Babino Polje